მთავარი გვერდი ჩვენს შესახებ პროექტები განყოფილებები ინვესტიციები გალერეა კონტაქტი      
დასრულებული
შავი ზღვის აკვატორიის საქართველოს სექტორში ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების დადგენა.  
ხელმძღვანელი:  ნ.ასლანიკაშვილი
საქართველოს მოსაპირკეთებელი ქვები.
ხელმძღვანელი:  ვ. გელეიშვილი                 ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი ქვები საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზეა გავრცელებული. ამჟამად ცნობილი და შესწავლილია მათი ნაწილი. საბადოებისა და გამოსავლების დიდი ნაწილი კი დამატებით შესწავლას მოითხოვს, ხოლო რიგი რაიონი ამ მხრივ სრულიად შეუსწავლელია. ბუნებრივი ქვების მრავალფეროვნება, მათი ფიზიკურ-მექანიკური პარამეტრები და უნიკალური დეკორატიული თავისებურებები მეტად პერსპექტიულს ხდის მათ შესწავლას. პროექტი მიზნად ისახავს როგორც არსებული საბადოების კომპექსურ შესწავლას და სისტემატიზაციას, მონაცემთა ელექტრონული ბაზის შექმნას, ასევე აქამდე უცნობი გამოვლინებების დაძიებას და საინვესტიციო ობიექტების მომზადებას, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას.
ოქროს შემცველობის შესწავლა ზემო სვანეთის იურულ დიორიტულ ინტრუზულ წარმონაქმნებში პროგნოზულ–ძებნითი კრიტერიუმების დადგენით.
ხელმძღვანელი:  ა. კვიციანი.
სამხრეთ–აღმოსავლეთ საქართველოს რიოლითური, ტრაქირიოლითური და დაციტური შედგენილობის ქანების გეოლოგიურ–ტექნოლოგიური შეფასება მათი არატრადიციულ ნედლეულად (მინა, კერამიკა, სამშენებლო მასალები) გამოყენების თვალსაზრისით.
ხელმძღვანელები:   ე.შაფაქიძე, გ.ნადარეიშვილი.
 აწყურისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე  გამოვლენილი, დღემდე უცნობი  კერამიკული თიხების გეოლოგიურ - ტექნოლოგიური ტესტირება. ნესტანი გეგია - ხელმძღვანელი გ. ენუქიძე - პასუხისმგებელი  
 სამცხე-ჯავახეთის ჩურჩუტო-ჭიხელის საბადოს ბენტონიტური თიხების სრული ტექნოლოგიური ტესტირება და  მისი სამრეწველო გამოყენების შესაძლებლობის დადგენა. კარინე ხაჩატურიანი -ხელმძღვანელი   ნესტანი გეგია -კონტროლი პროექტზე