მთავარი გვერდი ჩვენს შესახებ პროექტები განყოფილებები ინვესტიციები გალერეა კონტაქტი      
დასრულებული
შავი ზღვის აკვატორიის საქართველოს სექტორში ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების დადგენა.  
ხელმძღვანელი:  ნ.ასლანიკაშვილი
ოქროს შემცველობის შესწავლა ზემო სვანეთის იურულ დიორიტულ ინტრუზულ წარმონაქმნებში პროგნოზულ–ძებნითი კრიტერიუმების დადგენით.
ხელმძღვანელი:  ა. კვიციანი.
 აწყურისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე  გამოვლენილი, დღემდე უცნობი  კერამიკული თიხების გეოლოგიურ - ტექნოლოგიური ტესტირება. ნესტანი გეგია - ხელმძღვანელი გ. ენუქიძე - პასუხისმგებელი  
 სამცხე-ჯავახეთის ჩურჩუტო-ჭიხელის საბადოს ბენტონიტური თიხების სრული ტექნოლოგიური ტესტირება და  მისი სამრეწველო გამოყენების შესაძლებლობის დადგენა. კარინე ხაჩატურიანი -ხელმძღვანელი   ნესტანი გეგია -კონტროლი პროექტზე