მთავარი გვერდი ჩვენს შესახებ პროექტები განყოფილებები ინვესტიციები გალერეა კონტაქტი      
2018-02-09
 თსუ ანალიტიკურ-ტექნოლოგიური ცენტრი - „გეოანალიტიკა“ (კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი) "ევროპული ხარისხის პროექტის" (დიდი ბრიტანეთი (European Quality Project (UK)) მიერ 2020 წლის  ანალიტიკური ცენტრებისა და კომპანიების  "TOP-100“ ("Achievements 2020“) - ის ნომინანტებს შორის მოხვდა.   პროფესიონალიზმი, კრეატიულობა, ინოვაციურობა, ეკომეგობრული წარმოება, ეროვნული, რეგიონალური და საერთაშორისო სერტიფიკატები, ლიცენზიები, პატენტები - ამ კრიტერიუმებით აარჩია  "ევროპული ხარისხის პროექტის" საექსპერტო საბჭომ თსუ "გეოანალიტიკა" ევროპის ათასობით კომპანიებსა და ანალიტიკურ  ცენტრებს შორის. კონკურსი რეგიონალური ბიზნესის სათავეში მყოფი პექსპექტიული კომპანიების შესარჩევად და წასახალისებლად ყოველწლიურად მიმდინარეობს.    "გეოანალიტიკის“ შესახებ  ამ საბჭომ საჯარო წყაროებიდან გაიგო. ეს  აღიარება ნიშნავს თსუ  ანალიტიკური ცენტრის პრესტიჟის, პოპულარობის და კონკურენტუნარიანობის გაზრდას და მეტი დამკვეთის მოზიდვას. ამასთანავე, ხელს შეგვიწყობს ახალი აპარატურის და აღჭურვილობის შეძენაში. ჩვენი საქმიანობა,  როგორც სამეცნიერო კუთხით, ისე შეთავაზებების და შესრულებილი დაკვეთების მხრივ, პასუხობს ყველა თანამედროვე მოთხოვნას," - გვეუბნება თსუ კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის დირექტორი, გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნირებათა დოქტორი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი,  რევაზ კვატაშიძე.
"გეოანალიტიკა"  2009 წელს დაარსდა ანალიზური და ფიზიკური ლაბორატორიების ბაზაზე. ცენტრის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს:
  • ნიადაგების, მარილების, მათი შენადნობების, მეფუტკრეობის პროდუქტების და სამშენებლო მასალების შემადგენელი კომპონენტების მიკრო და მაკრო შემცველობების განსაზღვრა;  
  • ქანების, მადნეულის და არამადნეული სასარგებლო წიაღისეულის, მათი ტექნოლოგიური გადამუშავების პროდუქტების, მინერალური ნედლეულის და სპილენძის მანგანუმის, რკინის, ტყვიის, თუთიის შემცველი მადნების, ასევე ოქროს ფაზური ანალიზი.
  როგორც რევაზ კვატაშიძე გვიყვება, ცენტრში ასევე მუშაობენ გარემოს დაცვის მიმართულებით. შეისწავლიან  საქართველოს ბუნებრივი წიაღისეულის  მასალებს, იმისთვის, რომ  გაწმინდონ წყლები და ნიადაგი ზოგიერთი მავნე კომპონენტისგან.   თსუ "გეოანალიტიკის" ცენტრისთვის საინტერესოა სარკინიგზო ლიანდაგის მიმდებარე ტერიტორიების დაბინძურების ზეგავლენის ეკოქიმიური შეფასებაც.   "ამ ეტაპზე ჯგუფის მთავარ პროექტს წარმოადგენს   შპს „ასკანგელ ჯგუფი“-ს მიერ წარმოდგენილი ბენტონიტური ასკანის თიხის სინჯების  ტესტირება, რომლის საფუძველზეც მოხდება ბენტონიტური თიხის საბადოს მარაგების დამტკიცება მარაგების სახელმწიფო კომისიაში. ცენტრისათვის პრიორიტეტია სამუშაოს შესრულების მაღალი ხარისხი, ექსპრესულობა და საიმედოობა. სწორედ ამითაა განპირობებული ანალიტიკური ცენტრის დამკვეთების ფართო სპექტრი; სახელმწიფო სტრუქტურები, კერძო პირები, ადგილობრივი და უცხოური მეწარმეები. ისინი კმაყოფილები არიან ცენტრის მომსახურეობით,"- გვეუბნება რევაზ კვატაშიძე.   საერთაშორისო დამკვეთების კმაყოფილება ასახულია ცენტრის სხვა წარმატებებშიც: მათი რეკომენდაციით „გეოანალიტიკა“ წარმატებული საქმიანობისათვის 2009 წლის ნოემბერში ლონდონში ინგლისს–ესპანეთის საერთაშორისო ერთობლივი კომპანია „BID“-ის  მიერ საჯაროდ დაჯილდოვდა ხარისხის ნომინაციაში ოქროს გვირგვინით. ხოლო,  ბიზნესის მსოფლიო კონფედერაციამ (World Confederation of Businesses), რომელიც დაფუძნებულია ჰიუსტონში (აშშ) 2010 წლის ოქტომბერში ფრანკფურტში თსუ მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი და  „გეოანალიტიკა“ დააჯილდოვა საუკეთესო მენეჯმენტისთვის  პრიზით -  The BIZZ 2010.   TOP 100-ში მოხვედრასთან ერთად, მიმდინარე წელს „გეოანალიტიკა" კიდევ ერთ წარმატებას ელის, მან უკვე გაიარა შეფასება სსტ ისო/იეკ 17025:2017/2018-თან შესაბამისობაზე აკრედიტაციისათვის და აკრედიტაციის მოწმობას მიიღებს.   "ჩვენი ჯგუფის აკრედიტაციის სფერო 2015-2019 წ.წ. განისაზღვრებოდა ორი მიმართულებით: ცემენტის ფიზიკურ-მექანიკური ტესტირება და მშრალი სამშენებლო ნარევების ფიზიკურ-მექანიკური ტესტირება. 2020-2023 წლებში  დაგვემატება კიდევ ქვიშის და ხრეშის (ღორღის) ფიზიკურ-მექანიკური ტესტირებები. ჩვენთან ნიმუშების მომზადებისა და ბენტონიტური თიხების ტესტირების ჯგუფი (ხელმძღვანელი ინჟინერიის აკადემიური დოქტორი ნესტან გეგია) ახორციელებს საანალიზოდ შემოსული სინჯის მიღებას, მის რეგისტრაციას, აღწერას, სინჯის მომზადებას  ნახაზზე წარმოდგენილი სქემის მიხედვით და  ნიმუშის გადაცემას  საანალიზოდ. „გეოანალიტიკას“ ამჟამად ქიმიის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი გულნარა თოდრაძე ხელმძღვანელობს," - ამბობს რევაზ კვატაშიძე.   თსუ მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მიერ 1929 წელს დაარსდა. ინსტიტუტის კვლევები ფუნდამენტური მეცნიერების მიღწევებს ემყარება და ატარებს გამოყენებით ხასიათს. ინსტიტუტის მიზანი თსუ მეცნიერებთან და სტუდენტებთან ერთად ქვეყნის ეკონომიკური გაძლიერება და განვითარებაა, ამ მიზნით ისინი ცდი;ობენ საქართველოს წიაღში არსებული ყოველგვარი მინერალური წარმონაქმნი, ან მისი ფრაგმენტი ამა თუ იმ დანიშნულების სასარგებლო ნამარხად აქციონ.   ინსტიტუტს თავისი არსებობის განმავლობაში მოპოვებული აქვს მდიდარი ფაქტობრივი მასალა საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთისა და ჩრდილო კავკასიის ტერიტორიებზე გავრცელებული სხვადასხვა სახის სასარგებლო ნამარხების - ფერადი, იშვიათი და ძვირფასი ლითონების, არალითონური (ქიმიური მრეწველობის ნედლეული, სამშენებლო მასალები, მოსაპირკეთებელი ქვები, აგრონომიული მადნები) და სათბობ-ენერგეტიკული ნედლეულის გეოლოგიის, მათი ქიმიური შემადგენლობისა და გადამუშავების ტექნოლოგიების თაობაზე.   თსუ  სპეციალისტები აქტიურად არიან ჩართული ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში მდებარე მსხვილი ობიექტის - მივერუდის საბადოს გეოლოგიურ-გეოფიზიკურ შესწავლისა და სათანადო რეკომენდაციების გამომუშავების პროცესში.  ამავე საბადოს ოქროს შემცველი მადნების კვლევების საფუძველზე კი,  მსხვილი სამთო კომბინატის შენდება.   ინსტიტუტი აშშ-ს სახელმწიფო დაქვემდებარებაში მყოფ ერთ-ერთ მსხვილ სამეცნიერო ცენტრთან ერთად ერთობლივი კვლევების ჩასატარებლად ემზადდება. თსუ მეცნიერები თანამშრომლობენ ჩეხეთთან, ისრაელთან და თურქეთთან.
თარიღი: 01/11/2020
სიახლე
2023-06-13
     გ სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის დირექტორის კანდიდატურის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ.  დეტალური ინფორმაცია იხილედ თანდართულ ფაილში  ლინკზე:    https://onedrive.live.com/?authkey=%21AE7ZJmPn1UVM0%2DE&id=5A0FAF293565C74E%21201&cid=5A0FAF293565C74E&parId=root&parQt=sharedby&o=OneUp        
2023-03-31
დასრულდა თსუ და რუსთაველის საგრანტო ფონდის ერთობლივი პროექტი "ღია მეცნიერების შესახებ"  სრული ინფორმაცია ინსტიტუტის საქმიანობის შესახებ შეგიძლიათ იხილოდ ინსტიტუტის საინფორმაციო განყოფილებაში მინდელის 11.   
2023-03-31
      დასრულდა პროექტი "ღია   მეცნიერები" შესახებ. თანდართული ფაილები იხილედ ამ ლინკზე    https://1drv.ms/f/s!Ak7HZTUprw9aatiXNC3FZVqhlj8?e=2ttziH
2021-12-06
 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ასარჩევად  კონკურსის გამოცხადების შესახებ.    კონკურსის დეტალები იხ. შემდეგ ბმულზე. https://www.tsu.ge/ka/vacancy/525  
2020-11-01
   

თსუ ცენტრი „გეოანალიტიკა“ - 2020 წლის ანალიტიკური ცენტრებისა და კომპანიების "TOP-100“- ში

    თსუ ცენტრი „გეოანალიტიკა“
🌏 "ევროპული ხარისხის პროექტის" 2020 წლის ანალიტიკური ცენტრებისა და კომპანიების "TOP-100“- ში მოხვდა. 😊
🔹 პროფესიონალიზმი;
🔹 კრეატიულობა;
🔹 ინოვაციურობა;
🔹 ეკომეგობრული წარმოება;
🔹 ეროვნული, რეგიონალური საერთაშორისო სერტიფიკატები, ლიცენზიები, პატენტები;
👆 ამ კრიტერიუმებით აარჩია "ევროპული ხარისხის პროექტის" საექსპერტო საბჭომ თსუ "გეოანალიტიკა" ევროპის ათასობით კომპანიასა და ანალიტიკურ ცენტრს შორის.
👉 თსუ ანალიტიკურ-ტექნოლოგიური ცენტრის წარმატების, მიღწევებისა და სამომავლო გეგმების შესახებ თსუ კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის დირექტორი რევაზ კვატაშიძე საუბრობს: https://bit.ly/3mLxaSN
 
 

2020-07-01
 CARYS-19-158 მდ. დურუჯის კალაპოტში ქ. ყვარელთან აკუმულირებული თიხაფიქალშემცველი ნატანიდან სამშენებლო-კერამიკული ნაკეთობების დამზადების ინოვაციური ტექნოლოგიები
2019-12-17
 სამცხე-ჯავახეთის ჩურჩუტო-ჭიხელის საბადოს ბენტონიტური თიხების სრული ტექნოლოგიური ტესტირება და  მისი სამრეწველო გამოყენების შესაძლებლობის დადგენა. სასარგებლო წიაღისეულის დამუშავება; ქიმიური ტექნოლოგია.
2019-02-18
 FR-18-783 ახალი სახის გეოპოლიმერული მჭიდების მიღების შესაძლებლობის კვლევა ადგილობრივი ნედლეულის საფუძველზე
2019-01-25

 2019 წლის საგრანტი პროექტები

ოქროსშემცველი მედეგი მადნებიდან და სამთო მრეწველობის ნარჩენებიდან კეთილშობილი და ფერადი ლითონების ამოღების ინოვაციური, ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტექნოლოგიის შემუშავება ბიოდესტრუქციის მეთოდის გამოყენებით.
2019-01-16
 2019 წლის თემატიკა ბიოტექნოლოგიური განყოფილება "ღარიბი ოქროსშემცველი, ძნელადგადასამუშავებელი სულფიდური მადნების ბიოტექნოლოგიური მეთოდით გადამუშავება".
2019-01-16
 ქართული ბუნებრივი ქვები - ქართული ტრავერტინები
 
ვაჟა გელეიშვილი - პროექტის მენეჯერი
 
მურად ტყემალაძე - პროექტის შემსრულებელი
 
გეორგი ზაზაძე - პროექტის მენეჯერი
2019-2020

2019-01-16
   რუსთაველის ფონდის მიერ დაფინანსებული  გრანტი   AR-18-343 სტიქიისადმი ზემდგრადი და ენერგოეფექტური ბეტონების შემვსებ-შემავსებლად, ფორიან ნაკეთობებად საქართველოს თიხოვანი ქანების მოდიფიცირება.  
2018-02-09
 სსიპ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი  სამეცნიერო–კვლევითი ერთეულის ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის (შემდგომში „კომისია“) შემაჯამებელი სხდომის   09.02. 2018 წ. ქ. თბილისი                                                                                     ოქმი 15 სხდომას ესწრებოდნენ თსუ რექტორის 2017 წლის 20 ნოემბრის  244/01-01 ბრძანებით შექმნილი კომისიის წევრები:   თენგიზ გელეიშვილი (თავმჯდომარე), შალვა გეგია (თავმჯ. მოადგილე), კარლო აქიმიძე (მდივანი),  ანზორ აბშილავა, ვახტანგ გვახარია. დღის წესრიგი:    სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო–კვლევითი ერთეულის ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის (შემდგომში „ინსტიტუტი“) უფროსი მეცნიერ თანამშრომელთა შერჩევა.
2017-12-15
 სსიპ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი  სამეცნიერო–კვლევითი ერთეულის ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის (შემდგომში „კომისია“) შემაჯამებელი სხდომის   15.12. 2017 წ. ქ. თბილისი                                                                                     ოქმი 12 სხდომას ესწრებოდნენ თსუ რექტორის 2017 წლის 20 ნოემბრის  244/01-01 ბრძანებით შექმნილი კომისიის წევრები:   თენგიზ გელეიშვილი (თავმჯდომარე), შალვა გეგია (თავმჯ. მოადგილე), კარლო აქიმიძე (მდივანი),  ანზორ აბშილავა, ვახტანგ გვახარია.   დღის წესრიგი:   სსიპ ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო–კვლევითი ერთეულის ალ. თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის (შემდგომში „ინსტიტუტი“) მეცნიერ თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსის შედეგების შეჯამება. 
2017-12-08
 სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო ერთეულის, ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის თსუ წესდების შესაბამისად შექმნილი სამეცნიერო საბჭო სხდომა   ქ.თბილისი,  08.12.2017                                                                                  ოქმი 15   სხდომას ესწრებოდნენ: დავით არევაძე, ვაჟა გელეიშვილი, ნესტან გეგია, გულნარა თოდრაძე, მურმან კვინიკაძე, შალვა მალაშხია, ნოდარ რჩეულიშვილი, ასლან სულაძე, ელენე შაფაქიძე. სხდომამ აირჩია სხდომის თავმჯდომარე  და მდივანი:   სხდომის თავმჯდომარედ ბატ. ასლან სულაძე, მდივნად ქ-ნი ნესტან გეგია. დღის წესრიგი: სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   დამოუკიდებელი   კვლევითი  ერთეულის,         ალექსანდრე  თვალჭრელიძის სახელობის  მინერალური  ნედლეულის  კავკასიის  ინსტიტუტის დირექტორის ვაკანტურ თანამდებობაზე კანდიდატურის შერჩევა.
2017-11-24
 სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის  ინსტიტუტის თსუ წესდების შესაბამისად შექმნილი  სამეცნიერო საბჭო  შემაჯამებელი სხდომა   ქ.თბილისი,  24.11.2017                                                                                        ოქმი № 13   სხდომას ესწრებოდნენ: სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების საფუძველზე არსებული კავკასიის ალექსანდრე თალჭრლეიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრები - დავით არევაძე, ვაჟა გელეიშვილი, ნესტან გეგია, ალექსანდრე თვალჭრელიძე, გულნარა თოდრაძე, მურმან კვინიკაძე, შალვა მალაშხია, ნოდარ რჩეულიშვილი, ასლან სულაძე, ელენე შაფაქიძე. სხდომის თავმჯდიმარედ არჩეული იქნა - ასლან სულაძე, მდივნად - გულნარა თოდრაძე.  დღის წესრიგი: სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის  ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა არჩევის შედეგების შეჯამება.
2017-07-01
saqarTvelos agromineraluri nedleulis bazaze  soflis meurneobisaTvis saWiro organo-mineraluri,  prolongirebuli sasuqebis da mcenareTa zrdis humaturi stimulatorebis miRebis teqnologiebis SemuSaveba tradiciuli da bioteqnologiuri meTodebis gamoyeneba" proeqtis xelmZRvaneli S. malaSxia proeqtis Semsruleblebi: n. lomiZe, m. kandelaki, l. qarTveliSvili, n. CubiniZe, j. kakulia,  d. Carkviani, n. CxobaZe, l.CoCia
2017-05-01
rusTavelis  სამეცნიერო fondi    FR/43/9-220/14        " saqarTvelo traqitebis bunebrivi da teqnogenuri narCenebidan soflis meurneobisaTvis deficituri kaliumis naerTebis da kaliumiani biosasuqebis miRebis unarCeno teqnologiis SemuSaveba (9-220) narCenebis marTva.     xelmZRvaneli l. qarTveliSvili proeqtis Semsruleblebi: S. malaSxia MAn. lomiZe j. kakulia m. kandelaki, n. CubiniZe, d.Carkviani, s.jalaRania, n. CxobaZe, l.CoCia.
2016-06-21
  რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო საგრანტო ფონდი  
ფუნდამენტურის  კვლევების პროექტი 
 FR/116/9-152/12
  "ნედლეულის როლი გლობალიზებულ მსოფლიოში: სამეცნიერო კვლევა, ანალიზი და საქართველოს სტრატეგიული ინტერესები" 
გამოიცა მონოგრაფია
  "ნედლეულის ეკონომიკა (ნედლეულის როლი გლობალიზებულ სამყაროში)"   ავტორები ა. თვალჭრელიძე,  მ. ოთარაშვილი რედაქტორები: ა. თვალჭრელიძე და პ. კერვალიშვილი  2013 -2016წწ.

2016-04-25
 რუსთაველის საგრანტო  ფონდი
პროექტი 31/60 
"აღმოსავლეთ საქართველოს ღრმად დაძირული მეზოკაინოზოური ნალექების ნავთობგაზიანობის პერსპექტივების შეფასება"
 ხელმძღვანელი ნ. ასლანიკაშვილი (1912-2013), ა სულაძე (2014 - 2016) წლამდე
შემსრულებლები: ლ. ახალბედაშვილი, მ.თოფჩიშვილი, ვ.იორაშვილი.

2016-04-04
 
   შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
 
 გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროექტი
№ AR/103/9 – 150/13
 
 "ქვემო ქართლის რიოლითური და დაციტური შედგენილობის პიროკლასტური ქანების (იგნიმბრიტების, პემზის და ფერფლის ტუფების, ვულკანური ფერფლის) გეოლოგიურ-ტექნოლოგიური შესწავლა-შეფასება მათი ცემენტის, ფერადი მინის და კერამიკის წარმოებაში გამოყენების მიზნით."
(04.04.2014 - 04.04.2016)
პროექტის ანგარიშის დაცვა ჩატარდა 01.04.2016 წელს
 
 
2013-11-27
 
სილიკატების და სამშენებლო მასალების სამეცნიერო-კვლევით განყოფილებაში ტარდება ცემენტების ტესტირება ევროსტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად.
 დაინტერესებული პირები დაგვიკავშირდნენ ტელეფონი: 599 51 90 20 ან 247 84 80      
2012-12-24
შოთა რუსთაველის  სახელობის  სამეცნიერო ფონდის მიერ  დაფინანსებული გრანტის  ფარგლებში გამოიცა მონოგრაფიული ნაშრომი
"საქართველოს ბუნებრივი მოსაპირკეთებელი ქვები"
 
2012-11-02
 1-2 ნოემბერი ქ.თბილისი. აკადემიკოს ლეონიდე მელიქაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციში ნავთობქიმიაში. ინსტიტუტის თანამშრომლებმა კ.ხაჩატურიანმა და მ.ბროკიშვილმა მიიღეს მონაწილეობა. გაკეთდა მოხსენებები.
2010-09-06
  კავკასიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტმა ქ. ჰიუსტონიდან (აშშ ) მიიღო შეტყობინება იმის თაობაზე, რომ იგი მსოფლიო ბიზნეს კონფედერაციის მიერ დაჯილდოვდა მსოფლიოში ყველაზე მნიშვნელოვანი ბიზნეს ჯილდოთი, ბიზნესის წარმოების სრულყოფილების ჯილდოთი    "BIZZ 2010"   და არჩეულ იქნა  ამ კონფედერაციის მუდმივ ელიტარულ წევრად.  
2010-07-09
 
ნსტიტუტის ორმა პროექტმა  გაიმარჯვა 2010 წ. სსეფ საგრანტო კონკურსში.
 
 
2009-12-29
2009-12-25
გამოვიდა შრომათა კრებული, რომელიც ეძღვნება ინსტიტუტის დაარსების მე - 80 წლისთავისა და გამოჩენილი მეცნიერების ალექსანდრე, გიორგი და ტატიანა თვალჭრელიძეების ნათელ ხსოვნას.
 
     

2009-02-04
ინსტიტუტის ოთხმა პროექტმა  გაიმარჯვა 2009 წ. სსეფ საგრანტო კონკურსში.