მთავარი გვერდი ჩვენს შესახებ პროექტები განყოფილებები ინვესტიციები გალერეა კონტაქტი    
არქივი
ძიება   ყველა ჩანაწერი
 ზუსტი ფრაზა  ყველა სიტყვა  ნებისმიერი სიტყვა
თარიღი 6 სიახლე (*)
2023-06-13       გ სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის დირექტორის კანდიდატურის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ.  დეტალური ინფორმაცია იხილედ თანდართულ ფაილში  ლინკზე:    https://onedrive.live.com/?authkey=%21AE7ZJmPn1UVM0%2DE&id=5A0FAF293565C74E%21201&cid=5A0FAF293565C74E&parId=root&parQt=sharedby&o=OneUp          
2023-03-31  დასრულდა თსუ და რუსთაველის საგრანტო ფონდის ერთობლივი პროექტი "ღია მეცნიერების შესახებ"  სრული ინფორმაცია ინსტიტუტის საქმიანობის შესახებ შეგიძლიათ იხილოდ ინსტიტუტის საინფორმაციო განყოფილებაში მინდელის 11.     
2023-03-31        დასრულდა პროექტი "ღია   მეცნიერები" შესახებ. თანდართული ფაილები იხილედ ამ ლინკზე    https://1drv.ms/f/s!Ak7HZTUprw9aatiXNC3FZVqhlj8?e=2ttziH  
2021-12-06   სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ასარჩევად  კონკურსის გამოცხადების შესახებ.    კონკურსის დეტალები იხ. შემდეგ ბმულზე. https://www.tsu.ge/ka/vacancy/525    
2020-11-01     

თსუ ცენტრი „გეოანალიტიკა“ - 2020 წლის ანალიტიკური ცენტრებისა და კომპანიების "TOP-100“- ში

    თსუ ცენტრი „გეოანალიტიკა“
🌏 "ევროპული ხარისხის პროექტის" 2020 წლის ანალიტიკური ცენტრებისა და კომპანიების "TOP-100“- ში მოხვდა. 😊
🔹 პროფესიონალიზმი;
🔹 კრეატიულობა;
🔹 ინოვაციურობა;
🔹 ეკომეგობრული წარმოება;
🔹 ეროვნული, რეგიონალური საერთაშორისო სერტიფიკატები, ლიცენზიები, პატენტები;
👆 ამ კრიტერიუმებით აარჩია "ევროპული ხარისხის პროექტის" საექსპერტო საბჭომ თსუ "გეოანალიტიკა" ევროპის ათასობით კომპანიასა და ანალიტიკურ ცენტრს შორის.
👉 თსუ ანალიტიკურ-ტექნოლოგიური ცენტრის წარმატების, მიღწევებისა და სამომავლო გეგმების შესახებ თსუ კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის დირექტორი რევაზ კვატაშიძე საუბრობს: https://bit.ly/3mLxaSN
 
 
 
2020-07-01   CARYS-19-158 მდ. დურუჯის კალაპოტში ქ. ყვარელთან აკუმულირებული თიხაფიქალშემცველი ნატანიდან სამშენებლო-კერამიკული ნაკეთობების დამზადების ინოვაციური ტექნოლოგიები  
2019-12-19   დასრულებული პროექტი- აწყურისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე  გამოვლენილი, დღემდე უცნობი  კერამიკული თიხების გეოლოგიურ - ტექნოლოგიური ტესტირება. 2017-2019 წ.    ნესტანი გეგია - ხელმძღვანელი  
2019-12-17   სამცხე-ჯავახეთის ჩურჩუტო-ჭიხელის საბადოს ბენტონიტური თიხების სრული ტექნოლოგიური ტესტირება და  მისი სამრეწველო გამოყენების შესაძლებლობის დადგენა. სასარგებლო წიაღისეულის დამუშავება; ქიმიური ტექნოლოგია.  
2019-02-18   FR-18-783 ახალი სახის გეოპოლიმერული მჭიდების მიღების შესაძლებლობის კვლევა ადგილობრივი ნედლეულის საფუძველზე  
2019-01-25 

 2019 წლის საგრანტი პროექტები

ოქროსშემცველი მედეგი მადნებიდან და სამთო მრეწველობის ნარჩენებიდან კეთილშობილი და ფერადი ლითონების ამოღების ინოვაციური, ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტექნოლოგიის შემუშავება ბიოდესტრუქციის მეთოდის გამოყენებით.
 
2019-01-16   2019 წლის თემატიკა ბიოტექნოლოგიური განყოფილება "ღარიბი ოქროსშემცველი, ძნელადგადასამუშავებელი სულფიდური მადნების ბიოტექნოლოგიური მეთოდით გადამუშავება".  
2019-01-16   ქართული ბუნებრივი ქვები - ქართული ტრავერტინები
 
ვაჟა გელეიშვილი - პროექტის მენეჯერი
 
მურად ტყემალაძე - პროექტის შემსრულებელი
 
გეორგი ზაზაძე - პროექტის მენეჯერი
2019-2020
 
2019-01-16     რუსთაველის ფონდის მიერ დაფინანსებული  გრანტი   AR-18-343 სტიქიისადმი ზემდგრადი და ენერგოეფექტური ბეტონების შემვსებ-შემავსებლად, ფორიან ნაკეთობებად საქართველოს თიხოვანი ქანების მოდიფიცირება.    
2018-12-17   2018 წელს დასრულებული თემები საქართველოს აგრომინერალური ნედლეულის ბაზაზე სოფლის მეურნეობისათვის საჭირო ორგანო-მინერალური, მინერალური, პროლინგირებული, სასუქების და მცენარეთა ზრდის ჰუმატური სტიმულატორების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება ტრადიციული და ბიოტექნოლოგიური მეთოდების გამოყენებით. სამეცნიერო მიმართულებები  1.7. სხვა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები;  2.7. გარემოს შემსწავლელი ინჟინერია; 2.9 სამრეწველო ბიოტექნოლოგია.      
2018-02-09   სსიპ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი  სამეცნიერო–კვლევითი ერთეულის ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის (შემდგომში „კომისია“) შემაჯამებელი სხდომის   09.02. 2018 წ. ქ. თბილისი                                                                                     ოქმი 15 სხდომას ესწრებოდნენ თსუ რექტორის 2017 წლის 20 ნოემბრის  244/01-01 ბრძანებით შექმნილი კომისიის წევრები:   თენგიზ გელეიშვილი (თავმჯდომარე), შალვა გეგია (თავმჯ. მოადგილე), კარლო აქიმიძე (მდივანი),  ანზორ აბშილავა, ვახტანგ გვახარია. დღის წესრიგი:    სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო–კვლევითი ერთეულის ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის (შემდგომში „ინსტიტუტი“) უფროსი მეცნიერ თანამშრომელთა შერჩევა.  
2017-12-15   სსიპ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი  სამეცნიერო–კვლევითი ერთეულის ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის (შემდგომში „კომისია“) შემაჯამებელი სხდომის   15.12. 2017 წ. ქ. თბილისი                                                                                     ოქმი 12 სხდომას ესწრებოდნენ თსუ რექტორის 2017 წლის 20 ნოემბრის  244/01-01 ბრძანებით შექმნილი კომისიის წევრები:   თენგიზ გელეიშვილი (თავმჯდომარე), შალვა გეგია (თავმჯ. მოადგილე), კარლო აქიმიძე (მდივანი),  ანზორ აბშილავა, ვახტანგ გვახარია.   დღის წესრიგი:   სსიპ ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო–კვლევითი ერთეულის ალ. თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის (შემდგომში „ინსტიტუტი“) მეცნიერ თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსის შედეგების შეჯამება.   
2017-12-08   სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო ერთეულის, ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის თსუ წესდების შესაბამისად შექმნილი სამეცნიერო საბჭო სხდომა   ქ.თბილისი,  08.12.2017                                                                                  ოქმი 15   სხდომას ესწრებოდნენ: დავით არევაძე, ვაჟა გელეიშვილი, ნესტან გეგია, გულნარა თოდრაძე, მურმან კვინიკაძე, შალვა მალაშხია, ნოდარ რჩეულიშვილი, ასლან სულაძე, ელენე შაფაქიძე. სხდომამ აირჩია სხდომის თავმჯდომარე  და მდივანი:   სხდომის თავმჯდომარედ ბატ. ასლან სულაძე, მდივნად ქ-ნი ნესტან გეგია. დღის წესრიგი: სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   დამოუკიდებელი   კვლევითი  ერთეულის,         ალექსანდრე  თვალჭრელიძის სახელობის  მინერალური  ნედლეულის  კავკასიის  ინსტიტუტის დირექტორის ვაკანტურ თანამდებობაზე კანდიდატურის შერჩევა.  
2017-11-24   სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის  ინსტიტუტის თსუ წესდების შესაბამისად შექმნილი  სამეცნიერო საბჭო  შემაჯამებელი სხდომა   ქ.თბილისი,  24.11.2017                                                                                        ოქმი № 13   სხდომას ესწრებოდნენ: სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების საფუძველზე არსებული კავკასიის ალექსანდრე თალჭრლეიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრები - დავით არევაძე, ვაჟა გელეიშვილი, ნესტან გეგია, ალექსანდრე თვალჭრელიძე, გულნარა თოდრაძე, მურმან კვინიკაძე, შალვა მალაშხია, ნოდარ რჩეულიშვილი, ასლან სულაძე, ელენე შაფაქიძე. სხდომის თავმჯდიმარედ არჩეული იქნა - ასლან სულაძე, მდივნად - გულნარა თოდრაძე.  დღის წესრიგი: სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის  ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა არჩევის შედეგების შეჯამება.  
2017-07-01  saqarTvelos agromineraluri nedleulis bazaze  soflis meurneobisaTvis saWiro organo-mineraluri,  prolongirebuli sasuqebis da mcenareTa zrdis humaturi stimulatorebis miRebis teqnologiebis SemuSaveba tradiciuli da bioteqnologiuri meTodebis gamoyeneba" proeqtis xelmZRvaneli S. malaSxia proeqtis Semsruleblebi: n. lomiZe, m. kandelaki, l. qarTveliSvili, n. CubiniZe, j. kakulia,  d. Carkviani, n. CxobaZe, l.CoCia  
2017-05-01  rusTavelis  სამეცნიერო fondi    FR/43/9-220/14        " saqarTvelo traqitebis bunebrivi da teqnogenuri narCenebidan soflis meurneobisaTvis deficituri kaliumis naerTebis da kaliumiani biosasuqebis miRebis unarCeno teqnologiis SemuSaveba (9-220) narCenebis marTva.     xelmZRvaneli l. qarTveliSvili proeqtis Semsruleblebi: S. malaSxia MAn. lomiZe j. kakulia m. kandelaki, n. CubiniZe, d.Carkviani, s.jalaRania, n. CxobaZe, l.CoCia.  
1 2 შემდეგი
ჩანაწერები 1–დან 20–მდე, სულ არის32 ჩანაწერი